ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY

BIBLIOTEKA

Regulamin

Regulamin wypożyczalni

 • Z wypożyczalni mają prawo korzystać uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły
 • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca, a lektury i nowości na 2 tygodnie
 • Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczane książki
 • Książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik musi odkupić, względnie ofiarować w zamian inną
 • Książki można wypożyczać tylko na własne nazwisko
 • Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego wszystkie książki powinny być oddane do biblioteki
 • W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką
 • Korzystających z biblioteki obowiązuje kulturalne zachowanie

Regulamin czytelni

 • Prawo do korzystania z czytelni ma każdy czytelnik
 • Każdy wpisuje do zeszytu obecności nazwisko, imię, klasę
 • Uczeń może korzystać na miejscu ze wszystkich zbiorów czytelni
 • Czasopisma odnosi się na miejsce
 • Książki podaje i odbiera nauczyciel - bibliotekarz
 • Czytelnik odpowiada za czasopisma i książki z których korzysta
 • W czytelni obowiązuje cisza

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 • Z pracowni multimedialnej mogą korzystać pracownicy, uczniowie oraz inne osoby jeśli Dyrektor wyrazi zgodę
 • Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin
 • W pracowni można przebywać tylko w obecności opiekuna pracowni lub innej kompetentnej osoby
 • W pracowni obowiązuje zakaz konsumpcji, przestrzeganie ciszy i czystości
 • Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych
 • Zabronione jest wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi
 • Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza
 • Korzystający z pracowni multimedialnej ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego

    BIBLIOTEKA

Pracownicy

 • mgr Alina Zglinicka
 • mgr Hanna Gutkowska

Czynna

 • poniedziałek-czwartek: 7:15-15:00
 • piątek: 7:15-14:40

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY
ul. Generała Augusta Fieldorfa „Nila” 13, 85 - 796 Bydgoszcz
tel.[0-52] 343-66-67, fax.[0-52] 343-65-95
e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl

Projekt: Maria Małycha
Administrowanie: Marcin Maćkiewicz
Prowadzenie: Pracownicy biblioteki