Powitajmy wiosnę w kolorowych skarpetkach

Powitajmy wiosnę w kolorowych skarpetkach

21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Zapraszamy całą Społeczność Szkolną do założenia dnia 21 marca dwóch skarpetek nie do pary w różnych, wesołych kolorach.
Poprzez założenie różnokolorowych skarpetek dajemy wyraz tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami.